Effectus-logo

KRIZNI MENADŽMENT

 

ECTS BODOVI: 5

 

SATI NASTAVE: 60 sati nastave (30 sati predavanja + 30 sati vježbe)


CILJEVI:

Cilj ovog predmeta je osposobiti studente za pravovremeno prepoznavanje poslovne krize u poduzećima u kojima rade kao i u ostalim poduzećima u kojima imaju interese kao dionici. U slučajevima kada je poslovna kriza akutna studenti uključeni u njeno savladavanje biti će sposobni svojim znanjem i sposobnostima značajno doprinijeti uspješnom ishodu.

 

SADRŽAJ:

Uvod - uloga i ciljevi kolegija, glavni objekti izučavanja, pojam i obilježja poslovne krize, uzroci krize;

Anticipativno upravljanje krizom;

Pojam i obilježja poslovne krize;

Vanjski i unutarnji uzroci krize, menadžment kao najznačajniji uzrok krize;

Simptomi poslovne krize i rano prepoznavanje;

Priznavanje kriznog stanja;

Definiranje menadžmenta;

Preuzimanje kontrole;

Evaluacija poduzeća u krizi;

Plan izlaska iz krize;

Faza hitnosti;

Faza stabilizacije;

Faza povratka rastu.

 

ISHODI UČENJA:

 

1. Analizirati poslovnu situaciju sa stanovišta prepoznavanja krize.

2. Usporediti relativnu važnost vanjskih i unutarnjih uzroka poslovne krize.

3. Izabrati primjerenu metodu ranog prepoznavanja i anticipativnog upravljanja krizom u konkretnom slučaju.

4. Ocijeniti rezultate analize održivosti.

5. Pripremiti plan izlaska iz krize.


OBVEZNA LITERATURA:

Danko Sučević, Krizni menadžment, Liderpress, Zagreb, 2010.

 

DOPUNSKA LITERATURA:

Nidžara Osmanagić Bedenik, Kriza kao šansa, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Link