Državna matura

Državna matura

Državna matura je skup ispita kojima se provjeravaju i vrednuju znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima.

Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature. Ispiti su jednaki za sve učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme.

Polaganje ispita državne mature potrebno je prijaviti putem internetske stranice www.postani-student.hr gdje učenik odabire koje ispite želi polagati na državnoj maturi i za upis kojih se studijskih programa želi prijaviti.

Elementi vrednovanja za studij Financija i prava na EFFECTUS-u:

Vrednovanje prosjeka svih ocjena iz srednje škole – 35%

Obvezni dio državne mature:

Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 20%

Matematika – osnovna razina (B) – 20%

Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

Izborni dio državne mature – nije zahtjev studija.

Učenici koji pohađaju završne (četvrte) razrede gimnazijskih programa obrazovanja i u aplikaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja odaberu studij Financije i pravo obvezno polažu ispite državne mature, bez potrebe pristupanja kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u.

Učenici koji pohađaju završne razrede četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja (i koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini) mogu polagati ispite državne mature, te za upis na stručni studij Finacije i pravo imaju na raspolaganju dvije mogućnosti:

  • polagati ispite državne mature koje je EFFECTUS utvrdio kao uvjete za upis, ili
  • pristupiti kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u i polagati prijemni ispit (bez potrebe polaganja državne mature)

Kandidati koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine imaju na raspolaganju dvije mogućnosti:

  • polagati ispite državne mature koje je EFFECTUS utvrdio kao uvjete za upis (bez potrebe pristupanja kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u) ili
  • pristupiti kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u (bez obveze polaganja državne mature)

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu