Financije i pravo

Naziv: Financije i pravo

Vrsta: Stručni studij

Razina: Preddiplomski, 6 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Trajanje: 3 akademske godine, 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Stručni naziv: Stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

Način studiranja: redovni i izvanredni

Nastavak usavršavanja: Na specijalističkim diplomskim stručnim studijima kojima se stječe još dodatnih 120 ECTS bodova

 

Osnovne karakteristike:

  • jedinstven interdisciplinarni studij koji daje jednake kompetencije iz područja prava i područja ekonomije
  • program temeljen na praktičnoj primjeni stečenog znanja
  • po završetku trogodišnjeg studija stječe se zvanje prvostupnika/prvostupnice ekonomije i 180 ECTS
  • mogućnost PRIJELAZA NA DRUGU ili TREĆU GODINU STUDIJA

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu