04.03.2019

RADIONICA: Osnivanje trgovačkih društava s naglaskom na d.o.o. i j.d.o.o.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu