11.01.2017

Najava gostujućeg predavanja – 17.1.2017

17.1.2017. s početkom u 17 h prof. dr. Istvan P. Szekely – direktor u Općoj upravi za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) Europske Komisije održat će putem Skype-a predavanje za studente Effectusa na temu: “Koordinacija europskih ekonomskih politike i Europski semestar: kako se kreira ekonomska politika u Europskoj Uniji”

Europski semestar jedno je od stožernih područja ekonomske stvarnosti EU, a odnosi se na ciklus koordinacije gospodarske i fiskalne politike unutar EU-a. Usredotočen je na razdoblje od prvih šest mjeseci u godini pa se stoga zove “semestar”. Tijekom europskog semestra države članice usklađuju svoje proračunske i gospodarske politike s ciljevima i pravilima dogovorenima na razini EU-a. Države članice uvidjele su potrebu za usklađivanjem rasporeda tih postupaka kako bi pojednostavile proces i bolje uskladile ciljeve nacionalnih proračunskih politika te politika rasta i zapošljavanja, istodobno uzimajući u obzir ciljeve koje su postavile na razini Unije. Europski semestar obuhvaća tri bloka koordinacije gospodarske politike: strukturne reforme, s naglaskom na promicanju rasta i zapošljavanja u skladu sa strategijom Europa 2020,  fiskalne politike, s ciljem osiguranja održivosti javnih financija  u skladu s Paktom o stabilnosti i rastu te sprečavanje prekomjernih makroekonomskih neravnoteža. Obzirom da se radi o samoj srži ekonomske politike EU koja je od izrazitog značaja za sve ekonomske procese zemalja članica uvaženi predavač će nam dati uvid  i omogućiti bolje razumijevanje smjera kretanja ekonomske politike u EU što pak bitno određuje ekonomsku stvarnost i očekivanja u pogledu ekonomske politike Republike Hrvatske kao sastavne članice EU. 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu