30.09.2016

Predstavljanje novog studija – Poslovno upravljanje MBA

U utorak 4. listopada u 17:00 sati u Plavoj dvorani EFFECTUS će predstaviti svoj novi diplomski studij POSLOVNO UPRAVLJANJE-MBA.

Studij POSLOVNO UPRAVLJANJE–MBA  predstavlja iskorak u programskom razvoju EFFECTUS-a
Riječ je o  potpuno novoj koncepciji studiranja na diplomskoj razini koja se temelji na integriranosti različitih područja te na interdisciplinaronosti. Studij nudi specijalizaciju u jednom od sljedeća tri smjera:
MBA – Menadžment financija; MBA – Porezi i poslovno pravo te MBA – Menadžment ljudskih potencijala i znanja.

Upoznajte se sa sadržajem studijskih smjerova te mogućnostima i načinom upisa.

Nastava na studiju MBA-Poslovno upravljanje počinje 10.10.2016.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu