Digitalna referada

ULAZ

On-line prijava

ULAZ

Savjetnik za upis

POKRENI

Brošura

POKRENI

          prijave i upisi Prijave i upisi u tijeku!

 

financ-pravo2Financije i pravo
- prijediplomski studij

 

man-financija2Menadžment financija
- diplomski studij

     
     


 

prelazak2Mogućnost prijelaza na drugu ili treću godinu

 

stara-sprema2Stara "viša stručna sprema" i diplomski studij

 

Zainteresirani mogu popuniti 

on-line obrazac,

sve dodatne informacije
dostupne su na broj telefona: 01/61177 77 ili mail: 
referada@vsfp.eu

 

Effectus is EURASHE member:

EURASHE logo3

Program obrazovanja odraslih